Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Usługi prorozwojowe szansą na rozwój firmy"

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma IMPONAR Sp. z o. o. Sp. k. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Usługi prorozwojowe szansą na rozwój firmy” wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań doradczych i wdrożeniowych zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów oferowanych przez firmę IMPONAR, dostawcę nowoczesnych maszyn, urządzeń, profesjonalnych narzędzi oraz nowej technologii i fachowego serwisu dla zakładów przemysłowych.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów, wzmocnienie pozycji rynkowej firmy IMPONAR oraz zwiększenie liczby odbiorców, a także budowa pozytywnego wizerunku firmy na terenie naszego kraju.

Nr projektu: RPLD.02.01.02-10-0049/19

Całkowita wartość projektu: 227 661,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 157 326,50 zł