Filtracja cieczy przemysłowych, mgły olejowej i powietrza