SASPI

Automaty do produkcji elementów złącznych; śrub, wkrętów, gwoździ, itp.