Mitutoyo

Ręczne przyrządy pomiarowe i przetwarzanie danych, liniały pomiarowe, aparatura kontrolno-pomiarowa i sejsmometry, długościomierze LG, pomiary optyczne, pomiary profilu i kształtu, wizualne systemy pomiarowe, współrzędnościowe maszyny pomiarowe.