WS BAILDONIT

Węgliki Spiekane BAILDONIT Spółka z o.o. powstała w 1996 r. w wyniku przekształceń własnościowych w Hucie Baildon w Katowicach, która obok KOPEX S.A. była głównym udziałowcem spółki. U podstaw ówczesnego podmiotu gospodarczego stało ogromne doświadczenie, wiedza, umiejętności i tradycja w produkcji węglików spiekanych, korzeniami sięgające 1936 r. oraz kompetencje globalnego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla górnictwa.

W latach 2013-2016 doszło do zmian własnościowych spółki. W 2013 r. nastąpił zakup większościowego pakietu udziałów po dawnej Hucie Baildon przez polskiego, prywatnego inwestora strategicznego z branży narzędzi górniczych. W 2016 r. Spółka pozyskała kolejnego prywatnego inwestora z branży usług górniczych, który wykupił udziały po KOPEX –u S.A.
Nowa struktura własnościowa stanowi kolejny ważny etap rozwoju spółki odpowiada wymaganiom współczesnego rynku oraz oczekiwaniom naszych klientów, gwarantując tym samym dalszy rozwój technologiczny, techniczny i organizacyjny spółki w najbliższych latach.