Zdrowe płuca w centrum naszej uwagi


Obecna pandemia koronawirusa spowodowała, że zdrowie płuc jest w centrum uwagi - powszechnie uznaje się, że osoby starsze, osoby z osłabionym układem odpornościowym oraz osoby cierpiące na długotrwałe choroby, w tym choroby płuc, są najbardziej narażone na poważne trudności w oddychaniu i inne potencjalnie śmiertelne powikłania, jeżeli zarażą się COVID-19. Filtermist od ponad 50 lat pomaga chronić zdrowie płuc ludzi, produkując i dostarczając skuteczne urządzenia filtrujące, które oczyszczają zanieczyszczone powietrze. Uświadamianie pracodawców na temat skutecznych środków ochrony zdrowia, które mogą wdrożyć, jest czymś, co robimy każdego dnia.

Wdech… i wydech. Oddychanie. Jest to jedna z najbardziej podstawowych funkcji człowieka, którą większość ludzi przyjmuje za pewnik. Jednak dla osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma i rak płuc, zdolność oddychania jest luksusem, którego mogą już nie mieć. Coś, co powinno być podświadome, staje się świadomym wysiłkiem, a codzienne zadania mogą stać się niemożliwe.

Obecna pandemia koronawirusa spowodowała, że zdrowie płuc jest w centrum uwagi - powszechnie uznaje się, że osoby starsze, osoby z osłabionym układem odpornościowym oraz osoby cierpiące na długotrwałe choroby, w tym choroby płuc, są najbardziej narażone na poważne trudności w oddychaniu i inne potencjalnie śmiertelne powikłania.

Oto kilka środków, które można podjąć, aby utrzymać zdrowe płuca. Obejmują one:

  • Rzucenie palenia Płuca zdjęcie
  • Ćwiczenia zwiększające pojemność płuc 
  • Poprawienie jakości powietrza w pomieszczeniu, dzięki zastosowaniu filtrów oraz minimalizacja kurzu i pleśni w atmosferze   

Istnieją również środki, które pracodawcy mogą podjąć, aby zapewnić, że ich pracownicy oddychają powietrzem, które jest czyste i bezpieczne.
Dla firm wytwarzających produkty oznacza to, że ich zakłady produkcyjne są wyposażone w skuteczne odciągi w celu usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, w tym mgły olejowej, pyłu, zadymienia oraz włókien z powietrza.

Większość dorosłych wdycha i wydycha powietrze 12-20 razy na minutę podczas odpoczynku. Odpowiada to od 17 280 do 28 800 oddechów dziennie. Średnia z tych liczb wynosi 23 040, co równa się 960 oddechom na godzinę, więc spędzanie ośmiu godzin (długość przeciętnego dnia roboczego) w zanieczyszczonym środowisku oznacza, że pracownicy mogą potencjalnie wdychać 7680 oddechów zanieczyszczonego powietrza każdego dnia roboczego.

Wdychanie pyłu zawieszonego może powodować szereg chorób układu oddechowego, w tym astmę, nadwrażliwe zapalenie płuc (znane również jako zewnętrzne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i różne rodzaje nowotworów. Wszystkie te choroby są poważne i mogą być śmiertelne, ale wdychania zanieczyszczonego powietrza w pracy można całkowicie uniknąć dzięki zastosowaniu skutecznych środków kontroli. Fakt ten skłonił brytyjski organ ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy (HSE) do skupienia się na próbach ograniczenia choroby płuc w pracy, zalecając stosowanie szeregu środków kontroli, w tym systemów LEV (z j. ang. local exhaust ventilation- lokalna wentylacja wyciągowa).

Środki kontrolne

Systemy LEV rozwiązują ten problem u źródła, wykorzystując wentylator do wyciągania zanieczyszczonego powietrza przez filtr lub szereg filtrów, które wychwytują niebezpieczne cząstki stałe, w tym cząsteczki mgły, pyłu, dymu i lotnych związków organicznych. Czyste powietrze jest następnie odprowadzane z powrotem do warsztatu lub na zewnątrz do atmosfery.

Systemy LEV obejmują pojedyncze samodzielne jednostki filtrujące, które są montowane bezpośrednio do źródła zanieczyszczenia oraz duże systemy centralne, które wyciągają zanieczyszczone powietrze przez okapy wychwytujące i przenoszą je przez kanały do jednostki filtracyjnej, która może być umieszczona wewnętrznie lub zewnętrznie w zależności od wymagania klienta.

Monitorowanie powietrza i pobieranie próbek powietrza to łatwe sposoby oceny ogólnej jakości powietrza, a także obciążenia pyłem w określonych miejscach, takich jak obudowy maszyn lub strefy oddychania operatora.

Monitorowanie i konserwacja

Zapewnienie, że środki kontrolne działają zgodnie z przeznaczeniem, ma również zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia płuc. Ekstrakcja może początkowo działać, ale należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że wymagany przepływ powietrza jest utrzymany. „Zaślepione filtry” lub zablokowane kanały powietrzne mogą wpływać na wydajność systemu co oznacza, że pracodawcy mogą uważać iż powietrze w ich obiekcie jest czyste, a w rzeczywistości może prezentować się inaczej.

Systemy monitorowania, w tym manometry i Filtermist F Monitor, są łatwymi w użyciu urządzeniami wizualnymi, które natychmiast ostrzegają operatorów maszyn  o potencjalnych problemach, a regularne serwisowanie zapewni utrzymanie wymaganej wydajności.

Regularne badanie lokalnej wentylacji wyciągowej przez kompetentną osobę jest również wymogiem prawnym zgodnie z przepisami COSHH. Wszystkie systemy muszą być testowane co najmniej raz na 14 miesięcy w zależności od charakteru aplikacji. Filtermist obsługuje ogólnokrajowe zespoły wyspecjalizowanych inżynierów serwisowych z certyfikatami P601, P602 i P404 oraz inżynierów LEV, aby wspierać klientów w ich wymaganiach dotyczących konserwacji i testowania. Cyfrowe raporty ułatwiają pracodawcom śledzenie tego aspektu prowadzenia działalności i przestrzegania przepisów HSE.

Link do pełnej wersji EN: https://www.filtermist.com/news/post/2020/03/31/how-employers-can-support-healthy-lungs

Zdjęcia

Filtermist_logo