Zanieczyszczenia olejowe w emulsjach

Przykład problemu

W przypadku używania technologii walcowania na zimno, walce wymagają regeneracji (muszą być szlifowane i polerowane) po upływie określonego czasu użytkowania. W celu utrzymania jak najwyższej jakości powierzchni walcowanej blachy, walce są utrzymywane bez czyszczenia. Chłodziwo, które jest używane podczas szlifowania walców, spłukuje mnóstwo oleju i tłuszczu. W osadniku olej i tłuszcze pływają po powierzchni chłodziwa. Zbiornik z chłodziwem posiada ok. 1 m² powierzchni. W celu utrzymania wysokiej jakości i żywotności chłodziwa firmy muszą usuwać olej i tłuszcze z chłodziwa. Chłodziwo bez oczyszczania posiada żywotność 4-6 tygodni. Ze względu na wysoką lepkość pływającego oleju, kilkukrotne próby użycia różnych systemów oczyszczania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Rozwiązanie

Ze względu na wielkość zbiornika (ok. 1 m²), kierownik działu utrzymania ruchu zdecydował się wypróbować skimmer olejowy Friess model 1U. Wąż elastycznym długości 3 m powoduje, że dostępna jest cała powierzchnia zbiornika. Ze względu na wysoką lepkość oleju, wąż zbierający jest pokryty bardzo grubą warstwą oleju. W zależności od grubości pływającej warstwy oleju, skimmer posiada wydajność nawet powyżej 30 l/h. Ciągły ruch węża zbierającego powoduje przemieszczanie się pływających zanieczyszczeń z obrzeży w kierunku do środka. Efektem tego jest zdolność do zbierania oleju z całej powierzchni zbiornika. Wszystkie pozostałe skimmery, które były testowane przez firmę, usuwały olej tylko z części powierzchni. Po krótkim okresie działania, skimmery te zbierały więcej emulsji niż oleju. Chłodziwo w zbiorniku nie miało dostępu do powietrza i w krótkim czasie ulegało zepsuciu. Skimmer Friess utrzymuje całą powierzchnię chłodziwa czystą i żywotność wydłuża się teraz znacznie.

Rezultat

Jakość chłodziwa pozostaje na tym samym poziomie przez długi czas, a żywotność wzrosła dwukrotnie.

Zdjęcia

Zanieczyszczenia olejowe w emulsjach