Zanieczyszczanie olejem wody w urządzeniach do oczyszczania powietrza

Przykład problemu

Modele w zakładach odlewniczych pokrywane są specjalnym olejem ułatwiającym usuwanie odlanego przedmiotu. W celu zmniejszenia przykrego zapachu zużyte powietrze wyciągane jest przez dmuchawy ze specjalnymi filtrami. Cząsteczki kurzu i oleju są zatrzymywane przez kurtynę wodną. W osadniku substancje oleiste, tłuszcze i cząsteczki zanieczyszczeń unoszą się na powierzchni wody. Ponieważ rozgrzany olej charakteryzuje się dużą lepkością a w temperaturze pokojowej jest bardzo lepiący, tworzy z cząsteczkami zanieczyszczeń lepki szlam tworzący warstwę na powierzchni wody. Inny system oczyszczania może nie poradzić sobie z takim szlamem i łatwo się zakorkować.

Rozwiązanie

Skimmer olejowy Friess model 3H lub W40 z wężem zbierającym jest w stanie usunąć zanieczyszczenia oleiste z całej powierzchni wody ponieważ wąż zbierający dociera w każde miejsce zbiornika. Ruchy węża powodują przemieszczanie się zanieczyszczeń z narożników zbiornika do środka co umożliwia zebranie i usunięcie substancji oleistych. Ażeby mieszanina składająca się z olejów, tłuszczów i oleistych szlamów nie spływała z powrotem do oczyszczanego zbiornika, skimmer montuje się na zewnątrz zbiornika za pomocą wspornika. Substancje oleiste usunięte ze zbiornika wędrują w górę do skimmera i spływają swobodnie do otwartego zbiornika na odpady olejowe. Unikalna konstrukcja skimmera zapewnia bezkolizyjny przepływ zanieczyszczeń. Cały system działa bezobsługowo.

Rezultat

Woda, która wypływa z osadnika jest w blisko 100% pozbawiona oleju i może być nadal używana. Zużywającą się częścią jest wąż zbierający, który wymieniany jest po 2-3 latach ciągłego użytkowania. Innymi mogącymi zużywać się częściami są ceramiczne skrobaki i koło napędowe, jednakże w znanych nam urządzeniach pracują one już ponad 5 lat i nadal funkcjonują bez zarzutu. Skimmer olejowy jest sam w sobie bezobsługowy.