Układ chłodzenia zewnętrzny

Przykład problemu

Woda chłodząca w stalowni jest zanieczyszczona olejem, smarem i kamieniem kotłowym. W basenie odstojniku większość cząsteczek kamienia opada na dno. Olej, smar i w niewielkiej ilości kamień, pływają na powierzchni wody. Zabierak przemieszcza opadły na dno basenu kamień w kierunku zbiornika na muł. Ze zbiornika tego muł usuwany jest za pomocą koparki. Pływający olej zbiera się przed zastawką. Woda przepływa pod zastawką do następnej komory basenu. Trzy pompy zamontowane w tej komorze, pompują oczyszczoną wodę z powrotem do obiegu chłodzącego. Na powierzchni wody przed zastawką pływa tłuszcz, olej smarujący, hydrauliczny wymieszany z kamieniem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. W celu utrzymania jak najniższych kosztów eksploatacji, poziom wody w oddzielonych odpadach olejowych powinien być mniejszy niż 5%. Cały system zainstalowany jest na zewnątrz i ma działać cały rok.

Rozwiązanie

W celu usuwania oleju z całej powierzchni basenu klient zdecydował się zainstalować skimmer olejowy Friess z elastycznym wężem zbierającym. Dla zapewnienia prawidłowego penetrowania całej powierzchni basenu została zainstalowana prowadnica węża. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu oczyszczania skimmer działa 24 godz. na dobę. Olej i niewielkie ilości wody które są dostarczane przez skimmer, wpływają do odstojnika. Woda opada na dno odstojnika i wpływa z powrotem do basenu z wodą, podczas gdy olej wypływa na wierzch i przepływa ponad spiętrzeniem do zbiornika na odpady olejowe. Elektroniczny regulator prędkości dostosowuje wydajność skimmera do ilości znajdującego się na powierzchni wody oleju. Dodatkowe styczniki zabezpieczające zapewniają, że silnik nie przegrzewa się przy niskich obrotach. W czasie zimy rynna olejowa i odstojnik są podgrzewane. Podgrzewanie zaczyna działać przy temperaturze poniżej 3°C. Poziom cieczy w zbiorniku na odpad olejowy jest w sposób ciągły kontrolowany i w momencie osiągnięcia maksimum skimmer wyłącza się samoczynnie, jednocześnie zapalając kontrolkę na centralnej płycie sterowniczej zakładu.

Rezultat

Ciągłe działanie skimmera olejowego Friess zapewnia pełne oczyszczenie wody chłodzącej. Jakość wody spełnia wszystkie wymagania zakładu. System elektronicznej regulacji zapewnia 24 godzinną pracę bez potrzeby obsługi.

Zdjęcia

Układ chłodzenia zewnętrzny Układ chłodzenia zewnętrzny