Skimmer olejowy Friess w zbiornikach z emulsją

Przykład problemu

Duży producent maszyn drukujących używa do produkcji średnio 300 maszyn. Każda maszyna posiada swój własny system filtracji chłodziwa. Wiele części to odlewy, podczas obrabiania których, grafit, oleje smarujące, hydrauliczne czy inne dostają się do chłodziwa. W krótkim czasie chłodziwo jest zanieczyszczone przez szlam składający się z grafitu i oleju. Zanieczyszczenia wypływają na powierzchnię chłodziwa. Do usuwania szlamu klient próbował stosować różnych metod. Pływający olej jest wymieszany z cząsteczkami grafitu i metali. To nie jest już płyn lecz forma lepkiej mazi. Różnego rodzaju skimmery olejowe próbowane przez klienta operowały jedynie na niewielkiej powierzchni. Systemy te były zdolne do usuwania szlamu jedynie z pow. ok. 10-20 cm˛. Po niedługim czasie użytkowania systemy te usuwały tyko emulsję podczas gdy warstwa oleju pływała w odległości 10 cm czy większej od części roboczej skimmera.

Rozwiązanie

Zainstalowano skimmer olejowy Friess model 1U z elastycznym wężem zbierającym. Z pomocą tego skimmera cała powierzchnia zbiornika z chłodziwem jest już teraz dostępna. Dzięki ruchom węża zbierającego mieszanina oleju, grafitu i cząsteczek metalu cyrkuluje, dotyka węża, oblepia go i w końcu usuwana jest na zewnątrz. Dzięki temu systemowi możliwe jest usunięcie pływających zanieczyszczeń w bardzo krótkim czasie. Blisko cała powierzchnia została oczyszczona z zanieczyszczeń. Chłodziwo ma teraz kontakt z powietrzem i rozwój bakterii został drastycznie zahamowany. Zamiast standardowej wanienki-ociekacza Skimmer olejowy Friess wyposażony w model 1U został otwartą rynnę, co zapewnia że lepka maź nie będzie tworzyć korków. W razie potrzeby rynienka może być łatwo oczyszczona. Systemy wcześniej używane przez firmę zwykle powodowały problemy z zapychaniem przewodów rurowych.

Rezultat

Zawartość bakterii oraz zanieczyszczeń olejopochodnych w chłodziwie została drastycznie zredukowana. Dodatkowa praca polegająca na czyszczeniu skimmera lub ręcznym zbieraniu oleju czy mazi, nie jest już więcej potrzebna. Żywotność chłodziwa została wydłużona a przykry zapach w dużym stopniu wyeliminowany.