Odpad olejowy w wodzie ściekowej

Przykład problemu

W zakładzie chemicznym ścieki różnego pochodzenia są zbierane w małym zbiorniku. Zbiornik ma wymiary 1,5 x 1,5 m i jest usytuowany pod ziemią. Za pomocą pompy ścieki są pompowane do oczyszczalni ścieków. Różnego rodzaju oleje i tłuszcze pływają po powierzchni, a dodatkowo także produkty chemiczne wytwarzane w tym zakładzie. Do usuwania oleju, tłuszczu i mazi pływającej po powierzchni, zakład używa skimmera z elementem roboczym w postaci taśmy ze stali nierdzewnej. Ze względu na wysokie koszty eksploatacji (3000 € rocznie) i niską wydajność firma poszukuje lepszego rozwiązania.

Proponowane rozwiązanie

Zamiast skimmera taśmowego instalujemy skimmer olejowy Friess z elastycznym wężem zbierającym. Pływający olej i inne tłuste zanieczyszczenia są usuwane przez wąż zbierający z całej powierzchni. Olej i tłuszcze zbierane przez skimmer są transportowane przez otwartą rynienkę do drugiego zbiornika gdzie zanieczyszczenia te są zbierane. Czasem również substancje oleiste inne niż olej są zbierane przez skimmer. Zanieczyszczenia te mogą zatykać otwartą rynnę prowadzącą do zbiornika na odpady olejowe. W takim przypadku (w przeciwieństwie do przewodów rurowych) bardzo łatwo możemy udrożnić rynnę dzięki temu, że jest otwarta. Skimmer olejowy jest odporny na czynniki chemiczne ze względu na budowę ze stali nierdzewnej. Napędzany jest silnikiem z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, a wszystkie uszczelki są specjalnie zabezpieczone przeciwchemicznie. Zabezpieczenia te pozwalają myć skimmer myjką ciśnieniową. W codziennym użyciu przewód zbierający jest chroniony przed dostępem za pomocą barierki.

Rezultat

Od 12 miesięcy skimmer olejowy pracuje bezawaryjnie i bezobsługowo. W porównaniu do skimmera paskowego oddzielanie oleju od wody jest dużo bardziej dokładne. Zamiast Ľ, cała powierzchnia jest w zasięgu skimmera. Roczne koszty eksploatacji z 3000,00 € spadły do 0,00 €.