MKR Utylizacja ciekłych odpadów przemysłowych

Przedsiębiorstwa produkcyjne dzielą się na dwie grupy: zanieczyszczające i dbające o środowisko naturalne. Dla obu tych grup istnieje rozwiązanie, dzięki któremu można zarówno efektywnie, jak i tanio produkować i jednocześnie dbać o środowisko. Jest nim wyparka przemysłowa.

Istnieją trzy metody oczyszczania wód procesowych: technika membranowa, proces chemiczno-fizyczny i technika odparowywania. Procesy membranowe należą do dużej grupy technik rozdzielania składników mieszanin ciekłych i gazowych. W zależności od właściwości membrany mogą służyć do rozdzielania cząstek o rozmiarach od dziesiątek μm do dziesiątych części nm. Technika membranowa sprawdza się najlepiej przy dokładnie sklasyfikowanych ściekach, dla których opracowuje się specjalną membranę, dobraną do rodzaju zanieczyszczeń. Stosowanie procesów chemiczno-fizycznych korzystniejsze jest w przypadku dużych ilości ścieków. Wymagają one jednak sporego nakładu osobowego na obsługę (np. analiza ścieków i aplikacja środków chemicznych), co generuje koszty. Same chemikalia też są drogie, co także wpływa na ostateczny koszt tego sposobu oczyszczania ścieków. Poza tym obu procesom - chemiczno-fizycznemu i technice membranowej - towarzyszą problemy związane z zachowaniem wartości granicznej stężenia metali ciężkich, w związku z czym często dochodzi do jej przekroczenia.

 

Wyparki

Technika odparowywania nie boryka się z problemem przekroczeń wartości granicznej stężenia metali ciężkich. Poza tym technologia ta przeznaczona jest szczególnie do wydajnego oczyszczania różnorodnego środowiska jak np. środków chłodząco-smarujących, środków do kąpieli i prania lub nieczystości z obróbki wstępnej w lakierni. Rozróżnia się dwa rodzaje odparowywania. Pierwsza z nich to technika niskiej temperatury (przy 35°C), która jest dość energochłonna. Jest ona jednak mocna zakorzeniona w codziennej praktyce i ciągle szeroko stosowana. Druga metoda to odparowywanie próżniowe. Jej zaletami są mniejsze zapotrzebowanie energii i duża wydajność oczyszczania. Wyparka próżniowa zużywa ok. 60% mnej energii niż urządzenia do odparowywania niskotemperaturowego.

Obiektywnie rzecz oceniając, trzeba przyznać, że wyparki w trakcie pracy zużywają dużo prądu. Jednak poszczególne produkty różnych firm mogą się bardzo różnić między sobą pod tym względem. Przykładowo, wyparki firmy MKR Metzger zużywają ok. 50% mniej energii od podobnych urządzeń innych producentów. Oznacza to spore oszczędności kosztów energii przy jednocześnie większej o 30% wydajności czyszczenia.

 

Oszczędności w firmie Geberit Mapress

Geberit Mapress z siedzibą w Monheim w Niemczech produkuje kompletne systemy do transportu wody i gazu w budynkach oraz zakładach. Wszystkie rury zasilające składają się ze stali szlachetnej, stali węglowej, miedzi, a także stopu miedzi, niklu oraz żelaza.

Długie rury stosowane w instalacjach Geberit Mapress obraniane sa w procesach obróbki skrawaniem, za pomocą narzędzi rozdzielających i przez procesy ścinania oraz rolowania. W obróbce końcowej fragmenty rur są zakrzywiane i za pomocą pras doprowadzone do formy użytkowej. Ponieważ złączek rurowych lub w kształcie litery T z dodatkowym wyposażeniem, takim jak gwinty, nie da się uzyskać z jednego kawałka rury, są one łączone przez lutowanie lub spawanie. W poszczególnych etapach produkcji fragmenty rur muszą zostać oczyszczone odpowiednimi urządzeniami. Następuje czyszczenie alkaliczne i kilkukrotne płukanie. Pozostałości oleju i brudu, które zostają zmyte z części, gromadzą się w maszynach czyszczących.

Dochodzi do szybkiego uzyskania dopuszczalnych wartości granicznych dla żądanego wyniku czyszczenia. Może to skutkować zmniejszonym bezpieczeństwem procesowym, a w najgroszym wypadku spadkiem jakości części. Aby zachować niezmienną jakość czyszczenia, przygotowuje się często nowy roztwór myjący. Poza tym Geberit Mapress przeprowadza ostatnie płukanie - najczystsze - wyłącznie w wodzie zdemineralizowanej, a więc całkowicie odsolonej. Dotychczas woda była zanieczyszczana przez różnego rodzaju płukania i w końcu nie była użyteczna. Wiązało się to z powstawaniem ogromnej ilości odpadów i co za tym idzie dużych, sześciocyfrowych kosztów usuwania z zakładu środków czyszczących oraz płuczących.

Geberit Mapress postawił sobie za cel znaczne obniżenie tych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej jakości czyszczenia elementów. Istotnym elementem założeń była także troska o środowisko, co oznaczało zastosowanie obiegowej wody procesowej. Firma zdecydowała się zastosować wyparkę ET 320 firmy MKR Metzger. Urządzenie wybrano ze względu na jej nieduże zapotrzebowanie na energię, jakość destylacji i niezawodność.

Wyparki serii ET wykorzystują mechaniczną kompresję pary, co umożliwia stałą recyrkulację energii zawartej w parze. Zastosowanie przepływowego kanałowego wymiennika ciepła oraz konsekwentne wykorzystanie ciepła pochodzącego z destylatu pozwala na redukcję zużycia energii rzędu 35 W/litr. Regulacja kompresji oraz zintegrowany układ do dalszej obróbki destylatu za pomocą koalescera zapewniają najlepszą jakość destylatu. Dodawanie pomocniczych środków antypiennych, ze względu na wbudowany mechaniczny układ redukcji piany, jest konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach.

Urządzenia tej serii pracują w trybie w pełni automatycznym. Czujniki nadzorują proces i zapobiegają przeciążeniu systemu. Dzięki wysokiej temperaturze parowania na poziomie ok 100°C destylat jest sterylny i może być ponownie wykorzystany w produkcji.

Wyparka ET 320 w pełni zaspokoiła oczekiwania firmy Geberit Mapress pod względem jakości oczyszczonej wody oraz redukcji kosztów zarówno samego oczyszczania, jak i usuwania odpadów. Po zainstalowaniu wyparki spółka oszczędza rocznie 125 tys. euro.

 

MM Magazyn Przemysłowy 7-8 (149) 2015