Gdzie używać skimmerów olejowych Friess

1. Odtłuszczanie wody.

Są używane w przemysłowych systemach chłodzenia. Typowe gałęzie przemysłu to: przemysł stalowy i przetwórczy olejów roślinnych. W trakcie procesu produkcyjnego, w związku z procesem technologicznym lub w sposób niezamierzony, olej dostaje się do płynu chłodzącego. W większości przypadków w obiegu płynu chłodzącego znajduje się duży zbiornik służący jako osadnik. W zbiornikach tych olej wypływa na wierzch i może być łatwo usunięty za pomocą skimmera olejowego typu wężowego.

2. Usuwanie tłustych zanieczyszczeń (szlamu) w procesach oczyszczania ścieków.

W oczyszczalniach ścieków zanieczyszczone olejem ścieki są zbierane w wielkich zbiornikach. W zbiornikach tych często można znaleźć warstwę oleju pływającą na powierzchni. Warstwa ta może być łatwo usunięta przez skimmer olejowy. W następnym etapie olej tworzący z wodą emulsję, może być oddzielony przez ultrafiltrację lub w inny sposób. Skimmer olejowy pomoże zredukować koszty związane z oczyszczaniem ścieków usprawniając proces usuwania oleju.

3. Odolejanie emulsji / chłodziw.

Skimmery olejowe są używane do usuwania olejów hydraulicznych i smarujących, które dostają się do emulsji chłodzących. Skimmery mogą być używane w systemach centralnego chłodzenia lub w małych zbiornikach z chłodziwem, które są zamontowane w każdej maszynie. Żywotność emulsji jest dużo wyższa w przypadku usuwania warstwy pływającego oleju w sposób ciągły z pomocą skimmera typu wężowego. W przypadku nieusuwania pływającej po powierzchni warstwy oleju, szybko rozmnażające się bakterie w krótkim czasie spowodują potrzebę wymiany emulsji. Używanie skimmera znacznie wydłuża żywotność emulsji.

4. Usuwanie oleju z kąpieli odtłuszczających w myjkach przemysłowych.

Większość urządzeń do mycia części używa wody jako czynnika myjącego, po powierzchni której pływa mnóstwo oleju. Przez użycie skimmera usuwamy pływającą warstwę oleju co umożliwia nam dłuższe używanie czynnika myjącego. Urządzenia do mycia części są zazwyczaj używane przy galwanizacji i obróbce mechanicznej powierzchni.

5. Wspomaganie utylizacji cieczy przemysłowych.

W przypadku oczyszczania emulsji lub zużytego czynnika myjącego przy pomocy ultrafiltracji lub środków chemicznych musimy zebrać je w dużym zbiorniku, po powierzchni którego będzie pływać olej. Gdy zbierzemy ten olej za pomocą skimmera wężowego, proces oczyszczania przez ultrafiltrację lub inny będzie bardziej efektywny. Doświadczenia pokazują, że używając dodatkowo skimmera w procesie oczyszczania ścieków, uzyskujemy spadek zawartości oleju w oczyszczonej wodzie o dodatkowe 50%. Ten sposób oczyszczania ścieków znajduje swoje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i obróbki metali.

6. Typowe gałęzie przemysłu, w których znajdują zastosowanie skimmery.

  • motoryzacyjny
  • stalowy
  • obróbki metali
  • chemiczny
  • rafineryjny
  • zbrojeniowy
  • przetwórstwo spożywcze