Formowanie obwiedniowe - Nowa technologia w formowaniu wielowypustów na zimno.

 

 

Formowanie obwiedniowe

 

 

                             

(Detal z blachy formowany do kołnierza oraz pełny materiał formowany do kołnierza )

 

Technologia:

Formowanie obwiedniowe GROB zamyka lukę technologiczną w procesie walcowania i otwiera nowe możliwości w wysoce efektywnej produkcji złożonych elementów. 

Umożliwia to tworzenie różnorodnych geometrii, takich jak uzębienia śrubowe, daszkowe i specjalne. Można również na przedmiocie obrabianym wykonać korekcję uzębienia (modyfikację linii bocznej, wyoblenie zarysu) w kierunku osiowym i promieniowym. 

Zastosowanie:

Maszyny do walcowania na zimno GROB wyposażone w szybkomocujące uchwyty zaciskowe mogą być przezbrojone z konwencjonalnego procesu walcowania na walcowanie obwiedniowe z minimalnymi przestojami.

Ta wyjątkowa elastyczność i modułowość zapewnia znaczne oszczędności przy krótkich seriach produkcyjnych. Bardzo krótkie czasy cyklu, pozwalają również na maksymalną wydajność także podczas produkcji wieloseryjnej.

Korzyści:

Możliwość połączenia kilku różnych zabiegów produkcyjnych w jedną operację podczas wykonywania komponentu z bardziej złożoną geometrią uzębienia.

Elementy wykonane metodą walcowania obwiedniowego cechuje optymalna precyzja i wykończenie powierzchni w połączeniu z innymi zaletami formowania na zimno: utwardzenie, wzmocnienie struktury, oszczędność materiału itd.

 

 

 

Zdjęcia

Formowanie obwiedniowe Formowanie obwiedniowe Formowanie obwiedniowe 2