Filtracja mgły olejowej

Kwestia ekologii i czystości środowiska pracy w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle metalowym, zaczyna odgrywać coraz to ważniejszą rolę. Napływ zagranicznych firm do Polski wiąże się z coraz wyższym standardem pracy oraz aktywnym podejściem do wielu jej aspektów, sama wiedza techniczna i prawna pracowników jest coraz bogatsza.

W trakcje różnych operacji wykonywanych zarówno na obrabiarkach konwencjonalnych, jak i na nowoczesnych wysokowydajnych maszynach CNC pojawia się problem związany z zanieczyszczeniem środowiska, między innymi z powstawaniem szkodliwej i niebezpiecznej mgły olejowej. Powstająca w procesach obróbczych wskutek chłodzenia olejem pod wysokim ciśnieniem wypełnia przestrzeń obróbczą maszyny. Po otwarciu drzwi obrabiarki rozprzestrzenia się ona na hali produkcyjnej a także osiada na innych maszynach, podłogach i ścianach hali. Stwarza to wiele niebezpieczeństw dla operatorów pracujących przy tych maszynach również w kwestii ich zdrowia.

Brytyjski producent FILTERMIST International Ltd. od wielu lat zaangażowany w temacie filtracji zanieczyszczonego powietrza stanowi rozwiązanie problemów wynikających ze szkodliwego działania mgły olejowej, konkretnie produkowane przez nich kolektory działające na zasadzie siły odśrodkowej.

Głównym zadaniem filtrów jest oczywiście separacja oleju z mgły, czyli oczyszczanie powietrza, dodatkowo jednak stosowanie ich przynosi wiele więcej korzyści:

- dzięki ciągłemu przepływowi powietrza wewnątrz przestrzeni obróbkowej zoptymalizowana jest stabilność termiczna obróbki, co przekłada się na osiąganie wyższej jej dokładności (zmniejszenie błędów spowodowanych rozszerzalnością cieplną przedmiotu obrabianego i narzędzia),

- czyste powietrze zwracane przez filtr pozostaje wewnątrz hali produkcyjnej, koszty ciepła i ogrzewania jej w porach zimowych są mniejsze.

Niepodlegającą dyskusji zaletą filtrów jest także ich łatwy montaż oraz utrzymanie. Są uniwersalne, mogą wydajnie pracować i spełniać swoje funkcje zarówno przy obrabiarkach z zamkniętą przestrzenią obróbczą, jak i przy maszynach otwartych.

FILTERMIST posiada swoje filie w 50 krajach na całym świecie, ponad 150 tysięcy filtrów pracuje już w wielu fabrykach.

Zobacz prezentacje:

1/Prezentacja dla klienta STAR GB (j.ang.)

 

2/Zasada działania, sposoby montażu, zalety i przykłady zastosowań urządzeń Filtermist

Zdjęcia

Kolektory Mgły Olejowej Filtermist