Filtracja magnetyczna

Znacznie niższe koszty eksploatacji

Płyny wystarczają na dłużej

Filtry magnetyczne usuwają cząstki o rozmiararze poniżej jednego mikrona. Typowe filtry z barierami mechanicznymi pozostawiają cząstki o rozmiarze poniżej 5 mikronów krążące w cieczy. Cząstki te znacząco wpływają na parametry cieczy i przyczyniają się do gromadzenia bakterii w układzie.

BRAK materiałów eksploatacyjnych

Po zainstalowaniu, niczego już nie musisz kupować, aby zapewnić skuteczną filtrację przez cały okres ekploatacji filtra.

Minimalne straty cieczy

Zanieczyszczenia są usuwane z filtra w postaci półsuchego "plastra". Ubytek cieczy jest znacznie mniejszy, niż przy tradycyjnych sposobach filtracji.

BRAK kosztów utylizacji

Same zanieczyszczenia można poddać recyklingowi, eliminując koszty specjalistycznej utylizacji.

Minimalne koszty eksploatacyjne

Ręcznie czyszczone filtry magnetyczne nie wymagają dodatkowego zasilania. Magnetyczne filtry samoczyszczące wymagają tylko niewielkiej ilości energii na proces oczyszczania.

 

Bardziej ekologicznie

Mniejsze zużycie cieczy

Skuteczniejsza filtracja oznacza, że płyny zachowują swoje najważniejsze właściwości na dłużej, zapewniając dłuższą żywotność płynu.

Zanieczyszcznia można poddać recyklingowi

Zanieczyszczenia ferrytowe są zbierane i można je łatwo poddać recyklingowi jako pojedncza substancja.

Mniejsze zanieczyszczenia

Żaden zanieczyszczony materiał filtrujący nie kończy na wysypisku.

 

Większa produktywność

Zachowanie natężeń przepływu

Możliwe jest zachowanie wysokich wartości natężenia przepywu bez wpływania na skuteczność filtracji. Płyn nie płynie przez czynnik filtrujący, co nie powoduje przerwania przepływu. Wartości przepływu są wyznaczane przez wymagania technologiczne, a nie filtr.

Brak ciśnienia zwrotnego

Nawet wtedy, gdy filtr jest pełny, nie ma groźby zapchania ani rozerwania filtrów, co redukuje przestoje.

Mniejsze zużycie mechaniczne

Cząstki przechodzące przez tradycyjne filtry działają jako elementy o właściwościach ścierających i powodujących zużycie części, urządzeń i produktu. Filtry magnetyczne usuwają te niszczące cząstki.

Precyzyjna filtracja

Konwencjonalne czynniki filtrujące, o rozmiarze oczek 5 mikronów lub mniej, mogą usuwać z oleju dodatki przeciwdziałające pienieniu, antybakteryjne i inne. Filtr Micromag umożliwia filtrowanie cząstek o rozmiarze poniżej mikrona bez wpływania na właściwości oleju.

 

Ciąg dalszy w załączonym pliku PDF.

Zdjęcia

Filtracja magnetyczna