Filtracja magnetyczna kluczem do osiągnięcia przewagi i precyzji!

 

 

Filtracja magnetyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów usuwania problematycznych cząstek ferromagnetycznych z cieczy przemysłowych tj.: chłodziwa, oleje czy kąpiele myjące.
(chłodziwa, emulsje, oleje i środki myjące).


 

jak działa filtr magnetyczny

Główną korzyścią wynikającą ze stosowania filtrów magnetycznych jest ich wysoka prawie 100% zdolność do usuwania z procesu cząstek ferromagnetycznych, także cząstek o rozmiarze poniżej jednego mikrona. W przypadku stosowania typowych filtrów mechanicznych pozostają w cieczy cząstki o rozmiarze 5-1- mikronów, które wpływają na szybsze zużywanie narzędzi obróbczych, dyskwalifikację gotowych elementów oraz pogorszenie parametrów cieczy przez wzrost zanieczyszczenia cieczy przemysłowych i tym samym eliminację ich z dalszego wykorzystywania w procesie produkcyjnym.

 

 Niskie koszty eksploatacyjne:

 

  • Brak materiałów eksploatacyjnych

W porównaniu do innych sposobów filtracji, filtry magnetyczne nie wymagają dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, aby zapewniać skuteczną filtrację.

 

  • Minimalne straty cieczy

Zanieczyszczenia są usuwane z filtra magnetycznego w postaci półsuchej masy. Ubytek cieczy w tym sposobie filtracji jest znacznie mniejszy niż w przypadku tradycyjnych czynników filtrujących.

 

  • Brak kosztów utylizacji

Zebranie zanieczyszczenia z filtra można poddać recyklingowi, eliminując przez to koszty specjalistycznych utylizacji.

 

  • Minimalne koszty eksploatacyjne

W przypadku ręcznie czyszczonych filtrów magnetycznych nie jest wymagane dodatkowe zasilanie elektryczne. Magnetyczne filtry samoczyszcząca wymagają tylko niewielkiej ilości  uwagi i energii podczas procesu usuwania zanieczyszczeń z rdzenia.

 

 

 Większa produktywność:

 

  • Zachowanie natężeń przepływu

Możliwe jest zachowanie wysokich wartości natężenia przepływu cieczy bez zmiany skuteczności filtracji. System filtracji magnetycznej opracowany został tak aby nawet po przyciągnięciu przez rdzeń maksymalnej ilości zanieczyszczeń zachować przepływ medium. Należy wspomnieć, iż wartości przepływu są wyznaczane przez wymagania technologiczne, a nie filtr.

 

  • Brak ciśnienia zwrotnego

Gdy filtr magnetyczny jest pełny, nie ma ryzyka jego zapchania ani rozerwania, co w znaczący sposób redukuje przestoje w procesach produkcyjnych.

 

  • Mniejsze zużycie mechaniczne/ precyzyjna obróbka wykończeniowa

Podczas stosowania tradycyjnych rozwiązań filtracyjnych, zanieczyszczenia przechodzą przez te filtry i powodują zużycie części, urządzeń i produktu. Stosując filtry magnetyczne możemy usunąć te zanieczyszczenia, które powodują zniszczenia, a tym samym zadbać o urządzenia oraz poprawić jakość wykończenia powierzchni i zmniejszyć odsetek braków.

 

  • Precyzyjna filtracja

W przypadku stosowania konwencjonalnych czynników filtracyjnych, gdzie rozmiar oczek do filtracji wynosi 5 mikronów lub mniej, mogą usuwać z oleju dodatki przeciwpienne, antybakteryjne i inne. Filtracja magnetyczna umożliwia filtrowanie cząstek o rozmiarach poniżej mikrona bez wpływu na właściwości oleju i w faktyczny sposób pozwala zachować kontrolę nad bakteriami.

 

Czym różni się filtracja magnetyczna od filtracji mechanicznej
                                    Źródło: Ulotka informacyjna - Filtracja magnetyczna

 

Stosując rozwiązania z zakresu filtracji magnetycznej masz wpływ na mniejsze oddziaływanie na środowisko

 

W dzisiejszych czasach istotnym czynnikiem dla każdego przedsiębiorstwa jest odpowiedzialność za środowisko. Filtracja magnetyczna ma pozytywny udział w polityce ekologicznej przedsiębiorstwa i akredytacji według normy ISO14001.

 

Prezentowane rozwiązania nie wymagają stosowania elementów eksploatacyjnych ani jednorazowych. W procesie oczyszczania jest oddzielane niemal 100% zanieczyszczeń ferromagnetycznych, zmniejszając dzięki temu zużycie jednorazowych elementów filtracyjnych. Kolejną korzyścią jest mniejsze zużycie płynów, gdyż zachowane są takie kluczowe czynniki jak skuteczność i parametry cieczy.

 

Kontakt:
Miłosz Gieroń
+48 500 143 125
gieron@imponar.pl

 

 

Zdjęcia

Friess Filtr Magnetyczny