Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP – Jak zredukować niekorzystne czynniki na stanowisku pracy?

 

Co można zrobić, aby do minimum ograniczyć narażenie pracownika na zanieczyszczenia?

Istnieje szereg środków, które pracodawcy mogą podjąć, aby pomóc chronić swoich pracowników przed narażeniem na niebezpieczne cząstki unoszące się w powietrzu:

  • przeprowadzić ocenę ryzyka i określić niezbędne środki ostrożności
  • zapobiegać i właściwie kontrolować narażenie
  • zapewnić stosowanie i konserwację środków kontroli
  • monitorować jakość powietrza

 

Wydajny odciąg jest koniecznością!

Pomimo obowiązujących przepisów mających na celu ochronę zdrowia pracowników i jakości powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, nadal w wielu krajach pracownicy są codziennie narażani na potencjalnie zagrażające im opary i cząstki chemiczne (NDS).
Odciąg mgły olejowej Filtermist FX 7002

 

Dlaczego warto wybrać kolektory Filtermist?

- Mgła olejowa jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi.

- Mgła olejowa powoduje, że podłogi są śliskie. Może również powodować uszkodzenie rozdzielnic elektrycznych i zespołów obwodów elektrycznych.

- Mgła olejowa może osadzać się na przewodach wentylacyjnych, co stwarza ryzyko pożaru.

- Coraz surowsze przepisy prawne. 

- Moduły Filtermist pomagają zredukować koszty zużycia energii i ogrzewania poprzez recyrkulację powietrza ponownie do fabryki.

- Brak kosztów wymiennych filtrów oznacza niskie koszty utrzymania.


Korzyści:

- Prewencja – Zapobiegniesz problemom ze zdrowiem swoich pracowników

- Redukcja – Zminimalizujesz ryzyko wypadków

- Odzysk – Zaoszczędzisz na drogim chłodziwie

- Minimalizacja – Opary oleju nie będą osadzać się na isntalacji wentylacyjnej minimaluzując ryzyko wystąpienia pożaru

- Obcięcie – Zmniejszenie rachunków za czyszczenie i ogrzewanie hali (recylkulacja powietrza)

- Normy – Spełnisz wymogi ustawodawcze

 

 

ZUS ogłosił nabór wniosków od 27.07.2020 do 31.08.2020

 

 

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

- Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020r.
- Przygotowujemy oferty na usuwanie i filtrację mgły olejowej, oparów emulsji wg. wymagań ZUS
- Doradzamy w sprawach wniosku

 

Kontakt:

dr inż. Magdalena Pokrzywa
+ 48 500 143 213
pokrzywa@imponar.pl

Zdjęcia

Filtermist_pokaz Filtermist foto 2 Filtermist - Opary