Artykuły

 • Skimmer olejowy Friess w zbiornikach z emulsją

  Przykład problemu Duży producent maszyn drukujących używa do produkcji średnio 300 maszyn. Każda maszyna posiada swój własny system filtracji chłodziwa. Wiele części to odlewy, podczas obrabiania których, grafit, oleje smarujące, hydrauliczne czy inne dostają się do chłodziwa. W krótkim czasie chłodziwo jest zanieczyszczone przez szlam składający się z grafitu i ...
  pokaż więcej
 • Gdzie używać skimmerów olejowych Friess

  1. Odtłuszczanie wody. Są używane w przemysłowych systemach chłodzenia. Typowe gałęzie przemysłu to: przemysł stalowy i przetwórczy olejów roślinnych. W trakcie procesu produkcyjnego, w związku z procesem technologicznym lub w sposób niezamierzony, olej dostaje się do płynu chłodzącego. W większości przypadków w obiegu płynu chłodzącego znajduje się duży zbiornik służący ...
  pokaż więcej
 • Zanieczyszczenia olejowe w emulsjach

  Przykład problemu W przypadku używania technologii walcowania na zimno, walce wymagają regeneracji (muszą być szlifowane i polerowane) po upływie określonego czasu użytkowania. W celu utrzymania jak najwyższej jakości powierzchni walcowanej blachy, walce są utrzymywane bez czyszczenia. Chłodziwo, które jest używane podczas szlifowania walców, spłukuje mnóstwo oleju i tłuszczu. W osadniku ...
  pokaż więcej
 • Zanieczyszczenia olejowe w wodzie chłodzącej

  Przykład problemu Woda chłodząca używana w stalowni zanieczyszczona jest olejem, tłuszczami i kamieniem kotłowym. Z łożysk, w sposób ciągły, wydostają się drobne ilości olejów lub smarów. Z powodu drobnych wycieków z systemów hydraulicznych olej dostaje się do obiegu wody chłodzącej. W przypadkach awarii, nawet 1000 l oleju hydraulicznego może zanieczyścić ...
  pokaż więcej
 • Układ chłodzenia zewnętrzny

  Przykład problemu Woda chłodząca w stalowni jest zanieczyszczona olejem, smarem i kamieniem kotłowym. W basenie odstojniku większość cząsteczek kamienia opada na dno. Olej, smar i w niewielkiej ilości kamień, pływają na powierzchni wody. Zabierak przemieszcza opadły na dno basenu kamień w kierunku zbiornika na muł. Ze zbiornika tego muł usuwany ...
  pokaż więcej
 • Odpad olejowy w wodzie ściekowej

  Przykład problemu W zakładzie chemicznym ścieki różnego pochodzenia są zbierane w małym zbiorniku. Zbiornik ma wymiary 1,5 x 1,5 m i jest usytuowany pod ziemią. Za pomocą pompy ścieki są pompowane do oczyszczalni ścieków. Różnego rodzaju oleje i tłuszcze pływają po powierzchni, a dodatkowo także produkty chemiczne wytwarzane w tym ...
  pokaż więcej
 • Friess EFC - pytania i odpowiedzi

  Filtrowanie oleju czy oczyszczanie metodą elektrostatyczną? W konwencjonalnych metodach oczyszczania oleju usuwane są cząsteczki do wielkości ok. 5μm. Mniejsze zanieczyszczenia pozostają w oleju, gromadzą się w nim swobodnie i staje się on coraz brudniejszy i brudniejszy, aż musi zostać wymieniony. Wszystko to dzieje się pomimo używania filtrów. Jednakże, gdyby wszystkie ...
  pokaż więcej
 • Friess EFC - oczyszczanie oleju

  Generowanie oszczędności, obniżenie awaryjności oraz zwiększenie precyzji działania maszyn hydraulicznych dzięki zastosowaniu nowej metody oczyszczania oleju Friess EFC to niemieckie urządzenia do oczyszczania olejów przemysłowych. Ta nowa metoda ma szczególne zastosowanie w przypadku olejów hydraulicznych. Jak powszechnie wiadomo przyczyną 70÷80% awarii występujących w układach hydraulicznych są występujące w nich zanieczyszczenia. ...
  pokaż więcej